RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Terimler

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Kabul edilebilir risk seviyesi:

Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir


Önleme

İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan
tedbirlerin tümüdür. 


Ramak kala olay:

İş yerinde meydana gelen: çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır.


Risk

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.


Risk değerlendirmesi:

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.


Tehlike:

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek. çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir


işveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi

İşveren yükümlülüğü
1- İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğim sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
2- Risk değerlendirmesinin gerçekleştirmiş olması; işverenin, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
3- İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kışı veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder

  Risk değerlendirmesi ekibi

1- Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir Risk değerlendirmesi ekibi aşağidakılerden oluşur
a) İşveren veya işveren vekili
b) İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini
yürüten ış güvenliği uzmanları ile iş yeri
hekimleri.
c) İş yerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İş yerindeki destek elemanları,
d) İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve ış yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda, bilgi sahibi çalışanlar

2- İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere iş yeri dışındaki kışı ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
3- Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kışı tarafından da sağlanabilir.
4- İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kışı veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
5- Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER