Kimyasallara Giriş ve malzeme güvenlik formu

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

Tehlikeli kimyasallar: Çalışan sağlığı ve güvenliğine ve çevreye akut veya kronik zarar verebilen kimyasallardır.

Dünyada bilinen 5-7 milyon farklı türde kimyasal madde bulunmaktadır. Her yıl dünyada, tarımda kullanılan kimyasal maddeler, gıda katkı maddeleri,
ilaçlar enerji üretiminde kullanılan yakıtlar, kimyasal tüketim maddeleri vb. 500 milyon ton kimyasal madde üretilmektedir.

Kimyasalların 362 çeşidi insanlar için kanserojen veya zararlı etkiler gösterirken, 211 çeşidi insanlar için zehirlidir. 

Tarım işçileri, herbisit (zararlı ot öldürücü) ve pestisit (insektisit: böcek öldürücü), fungusit (küf öldürücü) rodentisit (kemirgen öldürücü)

Kimyasallar madencilik, kaynakçılık, makine nfabrika işlerinde hatta büro işlerine kadar her tür endüstride kullanılmaktadır. Beslenmemizi (gübreler pestisitler, gıda katkı madeleri vb) sağlımızı (ilaçlar ve temizlik maddeleri vb) ve yaşam kalitemizi (yakıtlar vb) doğrudan ve dolaylı olarak etkilerler

Kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması taşınması ve atıklarının yok edilmesi kısaca kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için en önemli adım kimyâsalların özelliklerinin ve aynı zamanda da çevreye ve insana sağlığına zararlarının tespitidir. 

Kimyasalların İsimlendirilmesi:

* Organik kimyasalların isimlendirmesinde farklı isimlendirme sistemleri vardır Bu nedenle etiketlerde ve malzeme güvenlik formlarında kimyasalın bilimsel isminin eş anlamlı isminin ve ticari isminin kullanıldığı ülkenin dilini de kapsayacak şekilde belirtilmesi önemlidir.

Örneğin Benzen= benzol , Benzin=gazolin ,

Hidrojen klorür =hidroklorik asit=tuz ruhu,  Nitrik asit=kezzap Sodyum hidroksit =kostik soda,

Vinil klorür=klorethenklor=etilen, Aseton=dimetil keton= 2 propanon,

Fosgen=Karbonil di klorür 

gibi birden fazla isimlendirilen maddelerde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

* Güvenlik bilgi formlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği ile malzeme güvenlik bilgi formunda bulunması gereken bilgiler

1- Madde / müstahzar ve şirket /iş sahibinin tanıtımı,
2- Bileşimi / içindekiler hakkında bilgi
3 – Tehlikelerin tanıtımı.
4- İlk yardım tedbirleri.
5- Yangınla mücadele tedbirleri.
6- Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
7- Kullanma ve depolama,
8- Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma.
9- Fiziksel ve kimyasal özellikler,
10- Kararlılık ve reaktivite
11 Toksikolojik bilgi,
12 Ekolojik bilgi,
13- Bertaraf bilgileri,
14 Taşımacılık bilgisi
15- Mevzuat bilgisi
16- Diğer bilgiler

 

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER