Kimyasal Madde Güvenliği ile ilgili Terimler 2

Konumuza devam edelim 

LD 50 (Öldürücü Doz)

Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik maddenin bu hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren doz olarak tanımlanır. 

LC 50 (öldürücü Konsantrasyon):

Belirli bir süre içinde, çevrede bulunan kimyasal maddeye maruz kalan deney hayvanlarının % 50 sini öldüren madde derişimi olarak tanımlanır. 

Alerjik Madde

Solunduğunda cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir.

Krom tuzları, kromatlar epoksi reçineler ve onların sertleştirici ajanları akrilik reçineler formaldehit. sert keresteler gibi

Renk değişimi ve lekeler: Ağır metallerden (gümüş. cıva, arsenik gibi) kaynaklanan kronik zehirlenme deride renk değişimi yapar

Risk:

Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır. MUTLAKA BİLİNMELİ.

Üreme İçin Toksik Madde:

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Grup 1: insanda üreme için toksik olduğu bilinen maddeler

Grup 2: insanda üreme için toksik olduğuna dair yeterli kanıt olan maddeler

Grup 3: İnsanda üreme için toksik olduğu hakkın- da olasılık bulunan ancak yeterli kanıt bulunmayan maddeler

Mutajen madde:

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veyaderiye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Avrupa BirliğindeA mutajen maddeleri üç grupta ele alınır;

Grup 1;
İnsanda mutajen olduğu bilinen maddeler,

Grup 2:
İnsanda mutajen olduğuna dair yeterli kanıt olan maddeler,

Grup 3:
İnsanda mutajen olduğu hakkında olasılık bulunan ancak yeterli kanıt bulunmayan maddeler.

Çevre İçin Tehlikeli Madde

Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.

Mesleki Maruziyet Sınır Değeri:

Başka şekilde belirtilmedikçe. 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır

İmmunotoksik Etki:

 Kimyasal bileşiğin bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu etkidir

Solunum Bölgesi:

Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. MUTLAKA BİLİNMELİ.

Kanserojen Madde:

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veyaderiye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Avrupa Birliğinde kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeleri üç başlıkta toplamaktadır;

Grup 1:
İnsanda kanserojen olduğu bilinen maddeler,

Grup 2:
İnsanda kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt olan maddeler.

Grup 3:
Kanser yapma olasılığı bulunan ancak yeterli kanıt olmayanlar,

Biyolojik Sınır Değeri:

Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.

Sağlık Gözetimi:

Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir

Kimyasal Madde

Doğal halde bulunan üretilen herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan ,kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen, işlem sırasında ortava çıkan her türlü safsızlıklar içeren her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Müstahzar:

En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileridir

Teratojen Madde

Kimyasal bileşiğin gebeler tarafından alındıklarında plasentadan geçerek doğacak çocukta deformasyon oluşturmasıdır.

İnsan embriyosu özellikle ilk 3 ayda teratojenlere hassastır Bu dönem embriyo hayatının en önemli, en dinamik dönemidir.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER