logo

1.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
2.
Melez sarı ve yeşil renkli bezelyelerin çaprazlanması ile oluşacak döllerin fenotip ve genotipleri hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fenotip %50 sarı %50 yeşil , Genotip %50 melez sarı %50 arı yeşil
Soru Açıklaması
3.
Genotipi Bb olan bir bezelye;
I. bb
II. Bb
III. BB


verilenlerden hangileri çaprazlandığında, fenotipi en az %75 baskın karakterli olur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" Yalnız Anı
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" 1 Bb , 2 Bb
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
8.
Fen dersinde öğretmen kalıtımla ilgili tahtaya aşağıdaki eksik cümleyi yazar.
Canlıların vücut hücrelerinde tüm karakterle ilgili ....................................... ,
öğretmenin tahtaya yazdığı bu cümle hangi seçenekte doğru tamamlamıştır?
Doğru Cevap: "B" biri anneden diğeri babadan gelen ikişer gen bulunur.
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
logo

11.
Arı döl, düz tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyeler çaprazlandığında hangisi oluşur? (Bezelyelerde düz tohum geni, buruşuk tohum genine baskındır.)
Doğru Cevap: "A" %100 melez düz bezelyeler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki çizelgede san ve yeşil tohumlu bezelyelerle ilgili genotipler verilmiştir.1- BB x bb2- BB x Bb
3- Bb x bb4- Bb x Bb

Çizelgedeki çaprazlamaların hangilerinde yeşil renkli bezelyelerin oluşma olasılığı %50’dir? (B: San renkli tohum)
Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.