İş Sözleşmesi Türleri İş Hukuku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜÇ ANA UNSURU: İş, Ücret, Bağımlılık

İŞ SÖZLEŞMLERİNİN BAŞLICA TÜRLERİ

1) Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri: Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler süreksiz iş sözleşmesidir. Daha uzun süren
işler ise sürekli iş sözleşmesidir.

2) Belirli ve Belirsiz iş Sözleşmeleri: İş sözleşmesinde açıkça bir süre belirtilmişse belirli süreli iş sözleşmesidir. Sözleşmede süre belirtilmemişse belirsiz süreli iş sözleşmesidir.

3) Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: İş sözleşmesi haftalık 45 saat üzerinden yapılırsa tam süreli iş sözleşmesidir.

4) Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmeleri: Kendisine ihtiyaç duyulması hâlinde işgörme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş sözleşmeleridir. Kısmi süreli iş sözleşmesidir. Taraflar arasında çalışma süresi belirlenmemişse haftalık çalışma süresi 20 saattir. Çağrı üzerine çalıştırılmak için bedenen sürede işçi çalıştırılsın ya da çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. İşçinin çalışacağı zamandan en az 4 gün önce çağrı yapılmak zorundadır. Günlük çalışma süresi belirenmemışse işveren jşçjyj her çağnda en az 4 saat üst üste çalıştırmak zorundadır. 

5) Deneme Süreli ve Deneme Süresiz İş Sözleşmesi : Deneme süresi maksimum 2 aydır . Taraflar anlaşırsa toplu iş sözleşmesiyle deneme süresi 4 aya kadar uzatılabilir. 

6) Takım sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmesi : Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin Takım Kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı Yazılı sözleşmedir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.

* işveren işçinin yazılı rızasını alarak kendi bünyesinden başka bir iş yerine veya işverene göndermesine Geçici İş ilişkisi denir. Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçirmemek üzere Yazılı olarak yapılır.Gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir. İşçi işe ilişkin kusuru işlemesi durumunda geçici iş ilişkisi kurulan işveren sorumludur. Grev ve lokavt yapılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz. Toplu işten çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren 6 ay için de geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.

* Yazılı yapılması gereken iş sözleşmesi türleri:

  •  Takım sözleşmesi,
  • toplu iş sözleşmesi,
  • çıraklık sözleşmesi,
  • çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi 
  • süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmeleridir.

* Belirti süresi 1 yıldan az olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunlu değildir.

İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU

1) Yeni işe Alma Zorunluluğu: İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işletmeler özürlü, eski yükümlü, terör mağduru çalıştırmak zorundadır. Yer ve su altında çalıştırılamazlar.
Buna göre oranlar;

* Kamu iş yerlerinde: özürlüler için % 4, eski hükümlüler için % 2

* özel Sektörde: özürlüler için % 3, eski hükümlüler için % 1, terör mağdurlan için % 2

* Sakatlanarak iş yerinden ayrılan işçiler, bu durumun ortadan kalkması durumunda eski işine tekrar alınmaları gerekir, işverenler böyle bir durumda eski işleri ve
benzeri işlerde boş yer varsa derhâl, yoksa boşalacak ilk işe almak zorundadırlar. İşveren işe almaz ise işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat öder.

* Sendikal görevler nedeniyle ayrılan işçileri tekrar işe alma zorunluluğu; yöneticilik görevlerinin sona ermesinden itibaren 3 ay içerisinde eski iş yerlerine başvuran işçiler. işveren 1 ay içerisinde eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır.

Geçici askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrıları işçilerin iş sözleşmeleri hemen sona ermez 1 yıl kıdemi varsa 2 ay askıda kalır Kıdem arttıkça askıda kalma süresi de artar Ancak en çok 90 gündür.  İşçi sözleşmenin sona ermesinden sonra 2 ay içinde başvurması halinde işveren bu işçiyi işe almak zorundadır İşveren işe almaması durumunda 3 aylık ücret tutarında tazminat öder .

*Hastalanan gazetecilerin ış sözleşmeleri 6 ay süreyle feshedilemez. İşten ayrılan gazeteci fesihten itibaren 1 yıl içerisinde iyileşebilirse eski işine dönebilir.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER