İş Sağlığı VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

Denetim hizmetlerinin bir başka birimde örgütlenmesi nedeniyle Genel Müdürlük, 1983 tarihinde İşçi Sağlığı Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür.

– İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 04/10/2000 tarihinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır.

iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Görevleri;

İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak,

Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve

sonuçlarını izlemek

Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek.

Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek,

ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek

iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak

Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikten düzenlemek,

Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek yönetmek ve denetlemek

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri çağdaş bir temele oturtmak ve günümüz teknolojisine cevap verecek yeterliliğe ulaştırmak,

özellikle KOBİ’lere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmet’ verilmesi.

Eğitici, özendirici, yol gösterici faaliyetlere bulunulması,

iş yeri ortam ölçümlerinin, inceleme ve araştırma faaliyetlerinin nicelikte niteliklerinin artırılması

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması

iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda ven tabanı oluşturulması amacıyla gelişmiş bir kayıt bildirim sistemi hazırlanması

iş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının minimum düzeye indirilmesi

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER