logo

1.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, İşçinin hafta tatilinde çalıştırıldığını ispat külfeti kime aittir?
Doğru Cevap: "D" İşçiye
Soru Açıklaması
2.
4857 sayılı iş kanuna göre günde 7 saat çalışılan bir iş yerinde en az kaç saat ara dinlenmesi verilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 30 dakika
Soru Açıklaması
3.
Meltem 40 çalışanı olan bir ofise sahiptir. Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Risk değerlendirmesinin bakanlıkça belirtilen periyodik yenileme süresi 4 yıldır.
Soru Açıklaması
4.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenin İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yükümlülükleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur.
Soru Açıklaması
5.
I- Sürekli iyileştirme,kuruluşun İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan prosestir. II- Önleyici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi içinyapılır III- Düzeltici faaliyet uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini önlemek için yapılır TS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’negörehangisi/hangileridoğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
I- Silis II-Kömür tozu III- Radyum IV- Arsenik Hangileri hem kanserojen hem de zehirli (toksik) tozlardandır?
Doğru Cevap: "B" III ve IV
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden Çalışanların Gürültüİle İlgili Risklerden KorunmasıHakkındaki Yönetmeliğe göre En düşük maruziyet eylem değeridir?
Doğru Cevap: "B" 80db
Soru Açıklaması
8.
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre Çocuklara özel hastane ve koğuşlardaki Biyolojik Etkenlerde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Hepatit C-virus
Soru Açıklaması
9.
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ne göre İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz?
Doğru Cevap: "D" 11
Soru Açıklaması
10.
I- Asetilen hava karışımı, tahmin edilemeyecek kadar geniş bir karışım aralığında patlamaya hazır bir ortam oluşturur. II- Gaz kaynağında yanma hızının gaz çıkış hızını aşması sonucu şalome ucundaki alev geri teperek şaloma içine doğru girer ve kuvvetli bir patlama ile yanma oluşur. III- Şaloma ağzının bir pislikte tıkanmasından doğan ve alevin geri tepmesi denilen bir olay sonucu patlama oluşabilir. Kaynak işlerinde patlama tehlikesi ile ilgili yukarıda verilenlerdenhangisi/hangileridoğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II veIII
Soru Açıklaması
logo

11.
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre Gebe veya emziren çalışan günde kaç saatten fazla çalıştırılamaz?
Doğru Cevap: "D" 7,5
Soru Açıklaması
12.
Elektrikİle İlgili Fen Adamlarının Yetki ,Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik’e göre Elektrikle İlgili Fen Adamlarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 3. Grup Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri Bağlantı gücü 10 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlayabilirler.
Soru Açıklaması
13.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitiminde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Mekanikyüktaşımadadikkatedilmesigerekenler
Soru Açıklaması
14.
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne göre Et kalınlığı, kapların ortam sıcaklığında, azamî çalışma basıncının en az kaç katı basınca dayanabilecek şekilde, kalıcı çevresel deformasyon faktörü % 1’den daha fazla olmamak üzere dayanabileceği öngörülerek tayin edilir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ergonomik aydınlatmanın etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Enerji sarfiyatınınazalması
Soru Açıklaması
16.
Yüksek gerilim tesislerinde ve hava hatlarındaki çalışmalar en az kaç kişiden oluşan ekip tarafından yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Biri İSG tedbirlerini aldırmak ve izlemekle görevli
Soru Açıklaması
17.
Demir, tahta ve benzeri şeylerin yüzeylerindeki pas, boya gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan, iri dişli bir törpü el aleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Raspa
Soru Açıklaması
18.
Tarımsal çalışmalarda Zoonozlar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mümkün olduğu kadar hayvanlarla temastan kaçınılmamalıdır.
Soru Açıklaması
19.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına aşağıdakilerden hangisi girer?
Doğru Cevap: "A" Ofis bilgisayarları
Soru Açıklaması
20.
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespitİşlemleri Yönetmeliği’ne göre Titreşim sonucu kemik - eklem zararları için yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2 yıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.