logo

1.
5510 sayılı Kanun’a göre yer altı işlerinde çalışanların fiili hizmet zammından yararlanmaları için en az kaç gün süre ile bu işlerde çalışmaları gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" 1800
Soru Açıklaması
2.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işveren, yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
3.
Bir ya da birden çok kişinin hukuksal bir sonuca yönelttikleri irade açıklamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hukuki işlem
Soru Açıklaması
4.
İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından hangi süre içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz?
Doğru Cevap: "B" 6 iş günü
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" X ve Y
Soru Açıklaması
6.
Geller tarafından geliştirilen inter-aktif ve dinamik bir “güvenlik üçgeni” üzerine vurgu yapan toplam güvenlik kültürü modeli ,aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsan-Çevre-Davranış
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının görünür maliyetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İşyerinde yapılan denetim maliyeti
Soru Açıklaması
9.
Meydana gelen kazasının iş kazası sayılabilmesi için gereken unsurlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Ekipman veya çevresel hasarın olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun özgün risklerden korunma ilkeleri ve kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi veTavsiye Kararı
Soru Açıklaması
logo

11.
İş sağlığı ve güvenliğinde sık kullanılan, bağlayıcı araçtır. Her üye, direktifteki ilke ve kuralları belirtilen sürede mevzuatında tamamlanan uygun yöntem ve araçları kullanarak iç hukukuna yansıtmakla yükümlüdür. Tanımlanan AB’de hangi ikincil mevzuattır?
Doğru Cevap: "E" Direktif
Soru Açıklaması
12.
Güvenlik ağlarının; kurulumundan sonra, düzenli aralıklarla veya olumsuz hava koşullarından sonra görsel olarak kontrolleri gerçekleştirilir ve kayıtları işyerinde saklanır. Kontrollerde bakılan hususlarda hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Çekme dayanımları
Soru Açıklaması
13.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre geri sarmalı düşmeyi durdurucular ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Geri sarmalı düşmeyi durdurucularda, makara veçalışan arasındaki hattın uzunluğunun mümkünolduğu kadar uzun olması sağlanır.
Soru Açıklaması
tarafından test edilmedikçe ve izin verilmedikçe
14.
I- Kenar korkulukları II- Tesisat boruları III- Çatı bacaları Hangileri düşmeye karşı koruma sistemleri dâhilinde bağlantı noktası olarak kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
15.
I-Yer altı maden işleri II- İnşaat işleri III- Süt ürünleri işleme tesisleri Hangilerinde biyolojik etkenlere bağlı hastalıklar görülebilir?
Doğru Cevap: "A" I,II ve III
Soru Açıklaması
16.
Tozla mücadele komisyonu tozla ilgili hangi sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine karar verir ve bu rehberlerin hazırlanmasında hangi kurum ve/veya kuruluşların görev alacağını belirler. Bu komisyon aşağıdakilerden hangisinin görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanır?
Doğru Cevap: "D" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
17.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personel en fazla hangi sürede bir sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Altı ayda bir
Soru Açıklaması
18.
Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler de kullanılabilecek renk şeritlerinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Sarı-Siyah
Soru Açıklaması
19.
X: Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler Y: Termik santrallerde ateşçiliğin otomatik beslemeyle yapılması Z: Elektrik ark kaynağı işleri Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’ine göre yukarıda verilen işlerin günlük izin verilen çalışma süresine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Y>Z>X
Soru Açıklaması
20.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde alınacak önlemlerin koruma düzeyi en az kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
logo

21.
Kömür madeninde çalışan görme sorunu olmayan bir işçide zamanla maden işçileri nistagmusu hastalığı gelişiyor. Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki meslek hastalığı gruplarından hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" E grubu
Soru Açıklaması
22.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre lağım atıldıktan sonra, elektrikli veya , fitil veya benzeri ateşlemede belirli bir süre ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez. Belirtilen süreler hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Elektrikli ateşleme 5 dakika , Fitil ve benzeri ateşleme 1 saat
Soru Açıklaması
23.
I- Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka bir madde konulamaz. II- Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz. III- Ateşleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurmaz. IV- Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 10 kilogramı geçemez. V- Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
24.
Bütün makinalar, asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu işaretlemede olması gereken bilgilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Elektrik devre şeması
Soru Açıklaması
25.
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ine göre verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.
Soru Açıklaması
postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin
26.
Hidrojen Sülfürün Ocaktaki Kaynakları I- Kükürtlü gaz çıkartan volkanik kaynaklardan yayılma II- Pirit, jips vb.nin su ile ayrışması III- Akülerin şarj edilmesi sırasında IV- Kömür damarlarındaki yanmalar Verilenlerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
27.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ine göre işe başlama eğitimi her çalışan için en az kaç saat olarak düzenlenir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
28.
Kaldırma aksesuarları ile bunların aksamları, verilen bir uygulama için belirlenen çalışma koşullarında belirtildiği gibi ömür beklentisine uygun olan belli sayıda işletme döngüleri için yorulma ve yaşlanma süreçlerine göre ölçülendirilmelidirler. Kaldırma aksesuarları ile bunların aksamlarının güvenlik katsayıları için verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Halatın bütünü ve uçları, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu kat sayı 5’tir.
Soru Açıklaması
29.
Gürültü seviyesinin 90 dB ölçüldüğü bir işyerinde Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’ine göre kullanılması gereken kulak koruyucu listesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Koruyucu başlık
Soru Açıklaması
30.
Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar. Bağlayıcı biyolojik sınır değer kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri için aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 70 μg Pb/100 ml kan.
Soru Açıklaması
logo

31.
Doğru Cevap: "C" M kimyasalı karbon monoksittir
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "A" Yalnız K
Soru Açıklaması
33.
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’ine göre İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az kaç dakika ayırmak zorundadır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
34.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre, acil durum planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Acil durum planındaki önleyici ve sınırlandırıcıtedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olurve kişisel korunmayı esas alır.
Soru Açıklaması
35.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kurumların yetkilerinin askıya alınması ve iptali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İhtar puanları toplamının kurumlar için 200 puana ulaşması durumunda belgelerin geçerliliği bir yıl üreyle askıya alınır.
Soru Açıklaması
36.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulurken; I. işyerinde kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, II. işyerinde bulunan ekipmanlar, III. işyerinde bulunabilecek asgari kişi sayısı hususlarından hangileri göz önüne alınır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
37.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde alt işverenlere devredilen işlerle ilgili risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak veya yaptırmak yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Yürüttükleri işlerle ilgili olarak her bir alt işveren
Soru Açıklaması
38.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’ine göre iş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde kurulun sekreteri I-İnsan kaynaklarından bir kişi II- İdari ve mali işlerden bir kişi III-İş yeri hekimi Hangisi/hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
39.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" En az bir işyeri hekimi ile işyeri çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi zorunlu değildir.
Soru Açıklaması
40.
I- Kamu kurum ve kuruluşları dahil ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. II- Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. III- Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir. IV- Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. V- Yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’ine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
logo

41.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gıda zehirlenmeleri
Soru Açıklaması
42.
Ahmet: Tehlikeli sınıfta iş yeri sahibi 1500 çalışanı var Mehmet: Çok tehlikeli sınıfta iş yeri sahibi 1000 çalışanı var Ayşe: Az tehlikeli sınıfta iş yeri sahibi 3000 çalışanı var İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre bu iş yerlerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet 3, Mehmet 4, Ayşe 3
Soru Açıklaması
43.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre ilgili standarttın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile hangisinin periyodik kontrolü bir yıl değildir?
Doğru Cevap: "D" Taşınabilir gaz tüpleri
Soru Açıklaması
44.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’ine göre hangisi oda ve yurtlarda çalışacak yöneticilerin bitirmesi gereken yükseköğrenim bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyoloji
Soru Açıklaması
45.
Alçak gerilim tesislerinde dolaylı temasa karşı koruma yöntemlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İletken olan mahallerde koruma
Soru Açıklaması
46.
İletkenlerin kopma kuvveti, alçak gerilimli hatlarda en az ……… kg., yüksek gerilimli hatlarda ise en az ………. kg. olmalıdır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" 350-550
Soru Açıklaması
47.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ine göre çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri işlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler
Soru Açıklaması
48.
Kaynak işlerinde ortalama 85–105 dB (A) düzeyinde gürültü oluşmaktadır. Gürültü seviyesi yapılan kaynağın çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gürültünün maruziyet sınır değeri aşılmadığından kişisel koruyucu donanımların taşınmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi
49.
Doğru Cevap: "B" Metal raflarda saklanmalıdır.
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne göre ‘ikinci grup’ kimyasallardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Argon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.