logo

1.
90 dB ve 105 dB ses şiddetine sahip iki faklı ses kaynağının oluşturduğu toplam ses şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 105 dB
Soru Açıklaması
2.
Mevzuatlara göre radyasyonla ilgili yetkili kılınmış kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" TAEK
Soru Açıklaması
3.
ISO 9001'de yer almayıp, ISO 14001 ve OHSAS 18001'de yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Acil durum hazırlığı
Soru Açıklaması
4.
İnsan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını ve çeşitli standartları belirleyen antropometri ergonominin hangi alanına girer?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel ergonomi
Soru Açıklaması
5.
. Aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kaza sonucu oluşan toplam kayıp gün sayısı dikkate alınır?
Doğru Cevap: "B" Kaza ağırlık oranı
Soru Açıklaması
6.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre hangisi teknik eleman olarak belirtilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Makine mühendisi
Soru Açıklaması
7.
Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
8.
4857 sayılı iş kanuna göre kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az kaç ay önce yazılı olarak bildirir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.
Asetonda çözülmüş asetilen tüplerinin doldurulmasında basınç hiç bir zaman kaç kg/cm’yi geçmeyecektir?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
10.
Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % kaçı geçemez?
Doğru Cevap: "A" % 1,5
Soru Açıklaması
logo

11.
İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda SGK’nın; bağlanan gelirin işverenden tazmini için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rücu davası
Soru Açıklaması
12.
Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
Soru Açıklaması
13.
Sağlik Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Tanımlamadaki renk hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Parlak turuncu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi D grubu- Mesleki Bulaşıcı Hastalıklardan değildir ?
Doğru Cevap: "E" Meniere
Soru Açıklaması
15.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenin kaç iş günü içinde hangi mahkemeye işin durdurulması kararına itiraz edebilir?
Doğru Cevap: "B" 6 iş günü –İş mahkemesi
Soru Açıklaması
16.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda,
Soru Açıklaması
17.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde kurul oluşturulması ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" ş birliği ve koordinasyonun asıl işverenince sağlanması durumunda alt işverenin sorumluluğu ortadan kalkar
Soru Açıklaması
18.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır?
Doğru Cevap: "C" 14
Soru Açıklaması
19.
4857 sayılı iş kanuna göre I- Çocuk emzirme odası II-İş yerine ait servis aracı III-Araç bakım atölyesi Hangileri iş yeri olarak tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.


Bu uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Zararlı veya tahriş edici madde
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.