logo

1.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. Atölyedeki Gebe veya emziren çalışan günde kaç saatten fazla çalıştırılamazlar?
Doğru Cevap: "C" 7,5
Soru Açıklaması
2.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. Bu atölyede tam 5 yıldır çalışan Ayşe hanımın yıllık izni kaç gün olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 14
Soru Açıklaması
3.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. Zeki Beyin atölyesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çalışanları işten ayrılmışsa 10 yıl dosyalarını saklamak zorundadır
Soru Açıklaması
4.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. Zeki bey İngiltere ile ticaret yapmak istiyor. Bu kapsamda uluslararası kargo taşımacılığı için hangi belgeyi temin ettirmelidir?
Doğru Cevap: "C" SRC3
Soru Açıklaması
5.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. Bu atölyede kullanılan makinelerde el kol için günlük maruziyet eylem değeri hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2,5 m/s2
Soru Açıklaması
6.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. - Atölye için verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. . Bu işyerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir. Ayşe hanım 42 saat çalışmıştır. Saat ücreti 10 TL olarak belirlendiğine göre Ayşe hanımın alacağı ücret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 425 TL
Soru Açıklaması
8.
Zeki Beyin kumaş dokuma atölyesi vardır. Atölyesinde 50 bayan 10 erkek çalışanı mevcuttur. Bu işyerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir. Ayşe hanım 42 saat çalışmıştır. Ayşe hanım ücret yerine serbest zaman kullanmak isterse verilmesi gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 2,5 saat
Soru Açıklaması
9.
Hangileri meslek hastalığına neden olan kimyasal etkenlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İyonize ışınlar
Soru Açıklaması
10.
Karbondioksit, metan ve karbon monoksit gazlarının özellikleri için aşağıda yazılış sırasına göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Boğucu - Boğucu - Zehirleyici
Soru Açıklaması
logo

11.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik ışınlardan birisidir?
Doğru Cevap: "E" röntgen
Soru Açıklaması
12.
Acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İçe doğru açılmalıdır.
Soru Açıklaması
13.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir?
Doğru Cevap: "C" 50°C
Soru Açıklaması
14.
Ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Soru Açıklaması
15.
I- Siderosiz II- Bisinozis III- Silikozis IV- Kömür Tozu Hastalığı Hangileri inorganik tozların neden olduğu hastalıklardandır?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
16.
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde özel notlar altında yer alan "W" kodu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Su ile reaksiyona giren madde
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre kullanımı yasak olan maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Fenol ve tuzları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi inert toz değildir?
Doğru Cevap: "B" Kadmiyum
Soru Açıklaması
19.
Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde yapılacak risk değerlendirmesi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
Soru Açıklaması
20.
Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" 120 V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.