logo

1.
Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1932
Soru Açıklaması
2.
Gürültü maruziyetinin önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?
Doğru Cevap: "E" Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak
Soru Açıklaması
3.
Bir akümülatör imalathanesinde çalışmakta olan 120 işçiden alınan kan örneklerinde kurşun düzeyi ölçülüyor. Sonuçlar şu şekilde bulunuyor: İşçilerin 9 tanesinde 25 mikrogram üzerinde, 30 işçide 10-24 mikrogram arasında kan kurşun düzeyi saptanıyor. Diğer işçilerin kan kurşun düzeyleri ise 10 mikrogramın altında bulunuyor. Bu çalışma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kesitsel çalışma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ulaştırma Bakanlığı
Soru Açıklaması
5.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için tek bir oda tahsis edilir.
Soru Açıklaması
6.
- Aşağıdaki durumlardan hangisi sonrasında dikkat dağınıklığı, yorgunluk, uyku hâli olabilir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma öncesi fazla karbonhidrat tüketimi
Soru Açıklaması
7.
Mesleksel zehirlenmesi genellikle metal dumanı ya da buharının inhalasyonu sonucu olur. İki değerli bileşiği yendiğinde tamamen nefrotoksiktir, proksimal tübülde birikir ve 1mg/kg kadar düşük dozda bile akut renal hasar yapabilir. Maruziyetini takiben proliferatif glomerülonefrit, anti glomerüler bazal membranda antikor depolanması ve minimal değişimle nefrotik sendrom rapor edilmiştir. Yukarıda söz edilen kronik renal disfonsiyon yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cıva
Soru Açıklaması
8.
Mesleki bulaşıcı hastalıklardan şarbon ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şarbon enfeksiyonunun insanlarda sporlarınorganizmaya giriş bölgesine göre cilt veakciğer şarbonu olmak üzere iki klinik formuvardır.
Soru Açıklaması
antibiyoik verilir. Süresi yapılan testler sonucu bakterinin hala vücutta olup olmadığına bağlıdır. Deri şarbonu olan hastalarda ise, yaraların olduğu
9.
El aletlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tehlike anında sapları kolayca çıkmalıdır.
Soru Açıklaması
10.
Akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemlidir. infilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" mavi
Soru Açıklaması
logo

11.
1.Pnömokonyozun radyolojik değerlendirilmesinde ilmdeki irregüler opasitelerden 3 - 10 mm boyutunda olan opasiteler hangi sembol ile belirtilir?
Doğru Cevap: "C" u opasite
Soru Açıklaması
12.


Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre
yukarıdaki işaretin anlamı nedir ?

 
Doğru Cevap: "C" Biyolojik tehlike
Soru Açıklaması
13.
Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?
Doğru Cevap: "A" Lüks
Soru Açıklaması
14.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine gore yapılmış olan risk değerlendirmesi, çok tehlikeli işyerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
Doğru Cevap: "B" 2 yıl
Soru Açıklaması
15.
5. Mesleki sinir sistemi hastalıklarına neden olan aşağıdaki nörotoksik maddelerden hangisi alzheimer hastalığına neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" Alüminyum
Soru Açıklaması
16.
Kimyasal maddelerin kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarlarına ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "B" MAK değeri
Soru Açıklaması
17.
"Her madde zehirdir ve zehir olmayan madde yoktur. Zehir ile ilacı ayıran dozdur." diyerek toksikolojinin temelini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paracelsus
Soru Açıklaması
18.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi hangi değerden fazla ise tıbbi gözetim yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 40µg Pb/100 ml kan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi uzun çalışma süreleri, vardiya usulü çalışma ve düzensiz çalışma programları nedeni ile gelişen ve aşırı çalışma sonucunda ölümle sonuçlanan durumdur?
Doğru Cevap: "A" Karoshi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman
Soru Açıklaması
logo

21.
Bir iplik fabrikasında gürültünün 97 desibel olduğu ip büküm bölümünde çalışmakta olan 120 işçinin 20 tanesinde odyometrik muayenede işitme kaybı saptanmıştır. Gürültü düzeyinin 78 desibel olduğu bölümde çalışan 120 işçinin ise 8 tanesinde işitme kaybı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerdeki işitme kaybı sıklığı, gürültünün düşük olduğu bölümlerde çalışanların 2,5 katı olmaktadır. İşitme kaybı riskinin 2,5 kat yüksek olduğuna işaret eden ölçeğe ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Rölatif risk
Soru Açıklaması
22.
Tükenmişlik sendromuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yeterli aile desteği ve sosyal destek, görülme riskiniartırır.
Soru Açıklaması
23.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi ve diğer tarafın ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir?
Doğru Cevap: "A" İş sözleşmesi
Soru Açıklaması
24.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, işveren, emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırabilir?
Doğru Cevap: "D" 7,5
Soru Açıklaması
25.
Hangisi ortam hava kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Basınç
Soru Açıklaması
26.
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkkında Yönetmelik’e göre, sanayide yaygın olarak kullanılan çözücülerden biri olan benzen için işyeri ortamında sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen mesleki maruziyet sınır değeri kaç ppm (mL/m3 )’dir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
27.
Metal eşya imalatı yapılan bir işyerinde çalışmakta olan 300 işçiden 100 kişinin son 5 yıl içinde iş kazası geçirmiş olduğu saptanıyor. İş kazası geçirmiş olan işçiler ile iş kazası geçirmemiş olan işçilerin eğitim düzeyleri, çalışma süreleri, çalıştıkları bölümleri karşılaştırılıyor. Bu çalışma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Vaka-kontrol çalışması
Soru Açıklaması
28.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, Grup 3 koruma düzeyindeki biyolojik etkenlerin yer aldığı bir çalışma ortamında aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma yerinin aynı bina içinde yürütülen diğerçalışmalardan ayrılması
Soru Açıklaması
29.
Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ultraviyole ışın -Akciğer
Soru Açıklaması
30.
İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları sürece ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mobbing
Soru Açıklaması
logo

31.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yasaklayıcı işaret levhalarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mavi zemin olması
Soru Açıklaması
32.


Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre
yukarıdaki işaretin anlamı nedir ?
Doğru Cevap: "E" Lazer Işını
Soru Açıklaması
33.
Domino teorisine göre kazaya neden olan olayların dizisindeki faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ölüm
Soru Açıklaması
34.
“Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaya kaza denir” tanımı hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" WHO
Soru Açıklaması
35.
Aralıklı ve ani yüksek gürültü düzeyine maruziyet durumunda insan vücudunda; I. kalp atış hızında artma II. adrenalin üretiminde azalma, III. kan damarlarında daralma fizyolojik etkilerinden hangileri meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
36.
300 kişinin çalıştığı bir işyerinde yapılan sağlık taramasında 30 tüberküloz vakası tespit edilmiştir. Bu vakalardan 15'inin tüberküloz tedavisi aldığı, diğer çalışanlara ise ilk kez tanı konulduğu belirlenmiştir. Bu işyerinde tüberküloz prevalansı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
37.
Çalışma hayatında sık kullanılan “Standartlaştırılmış Ölüm Oranı (gözlenen sayılarının birbirine oranı)” ölçütü, aşağıdaki araştırma yöntemlerinin hangisinden elde edilir?
Doğru Cevap: "B" kohort
Soru Açıklaması
38.
Çalışanların Iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" İşyeri temizliği ve düzeni
Soru Açıklaması
39.
Mezotelyoma. aşağıdakilrrden hangisine maruziyet sonucu en sık görülür?
Doğru Cevap: "D" Krosidolit
Soru Açıklaması
40.
Kulak zarının yırtılmasına sebep olabilecek gürültü düzeyi kaç desibeldir?
Doğru Cevap: "E" 140
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.