ILO Uluslararası Çalışma örgütü

Uluslararası Çalışma örgütü International Labour Organization

ILO 1919’da Versailles Barış Antlaşması uyarınca kurulmuş ve 1946 yılında BM’nin (Birleşmiş Milletler) uzmanlık kuruluşu olmuştur. Sosyal adalet ilkeleri, evrensel insan ve çalışma haklarının korunması temelinde kurulmuştur. ILO uluslararası çalışma standartlarını sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade etmektedir.

Bu sözleşme ve tavsiyeler temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, zoraki emeğin ortadan kaldırılması, fırsat eşitliği, ve çalışma hayatı ile ilişkili diğer konularda asgari standartlar koymaktadır. Aynı zamanda başta mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon, çalışma politikası, emek yönetimi, çalışma hukuku ve endüstriyel ilişkiler, çalışma koşulları, işletme gelişimi, koopera-
tifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmaktadır. Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danışma hizmetleri vermektedir.

Birleşmiş Milletler içinde ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve de hükümetin yönetim organları ile birlikte üçlü bir yapı oluşturmaktadır.

Bu Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içermektedirler. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik görevi görmektedir.

İLO’nun dört temel stratejisi vardır:

 • Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.
 • Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak,
 • Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak
 • Üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek.

İLO’ nun HEDEFLERİ:

 • İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
 • Maksimum çalışma saatlerinin düzenlenmesi
 • Uygun asgari ücret
 • İşçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş kazalarına karşı korunması
 • Çocukların ,gençlerin ve kadınların korunması
 • Yaşlılıkta ve maluliyette koruma
 • Eşit işe eşit ücret
 • Örgütlenme özgürlüğü
 • Teknik ve mesleki eğitimin düzenlenmesi, sürekli eğitim
 • Sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması

TÜRKİYE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNE NE ZAMAN DÂHİL OLMUŞTUR?

Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur .

Temel İLO sözleşmeleri 8 adettir ve Türkiye tamamını imzalamıştır.

Türkiye, 189 ILO Sözleşmesinden 56’sını onaylamış olup, bunlardan 52’si yürürlüktedir. Türkiye’nin onayladığı sözleşmelerden 8’i temel sözleşme; 3’ü de öncelikli sözleşme niteliğindedir.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

  Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER