logo

1.
Bir hastada abdominal cerrahi sonrası yüksek de- bili fistül gelişiyor. Tetkik için gönderilen sıvının sonuçları: Na: 135 K: 5 Cl: 70. En olası fistül kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pankreas
Soru Açıklaması
2.
Normovolemik hiponatremi ile başvuran bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uygunsuz anti-diüretik hormon salimimi (SIADH)
Soru Açıklaması
3.
Potasyum seviyesi 2.9 olan bir postoperatif hastaya I mEq/kg KC1 (poasyum klorür) ile replasman yapılıyor. Replasmandan sonra tekrar edilen testlerde serum potasyumunun 3 olduğu görülüyor. En olası tanı nedir?
Doğru Cevap: "A" Hipomagnezemi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi azalmış derin tendon reflekslerine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Hipokalemi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi nitrik oksitin (NO) temel fizyolojik etkisidir?
Doğru Cevap: "D" Artmış düz kas gevşemesi
Soru Açıklaması
6.
Uzamış açlıkta ana yakıt kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Keton cisimcikleri
Soru Açıklaması
7.
Divertikülit nedeniyle antibiyotik ve sıvı tedavisi yapılan hastanın yatışının 4. günü 39.5oC ateş ve taşikardisi gelişiyor. KB: 80/40 mmHg olan hastanın hematemezi başlıyor. Ciltte peteşiler gelişiyor. Laboratuar incelemelerinde trombositopeni, PZ ve aPTZ'de uzama, fibinojende azalma saptanıyor. Bu hastanın koagülopatisini düzeltmek için ne yaplmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Laparotomi
Soru Açıklaması
8.
Trombositlerle ilgili olarak yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Heparin trombosit agregasyonunu azaltır
Soru Açıklaması
9.
Mide rezeksiyonu sonrasında yoğun bakımda izlenmekte olan 52 yaşında bir kadın hastada KB: 80/50 mmHg, N: 110/dk, kardiyak debi 2.3 L/dak. ve santral venöz basıncı 0 cm-H20, hemoglobin 11.2 gr/dl olarak ölçülmüştür. Saatlik idrar debisi 20 mİ olan hastada en uygun tanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hipovolemik şok
Soru Açıklaması
10.
Travmalı bir hastada vazokonstrüktör ilaçlar aşağıdaki hangi durumlarda güvenle verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Spinal kord yaralanmasına bağlı nörojenik şok
Soru Açıklaması
logo

11.
Şokun başlangıç olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hücresel enerji açığı
Soru Açıklaması
12.
Hastanede yatmakta olan cerrahi hastalarında en sık enfeksiyon lokalizasyonu hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cerrahi yaralar
Soru Açıklaması
13.
Postoperatif en sık izlenen pulmoner komplikasyon hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atelektazi
Soru Açıklaması
14.
Trafik kazası sonucu splenektomi yapılan hastada postoperatif 8.gün 39 derece ateş, karın ağrısı ve hıçkırık şikayetleri gelişiyor. Muhtemel tanı nedir?
Doğru Cevap: "C" Sol subdiafragmatik apse
Soru Açıklaması
15.
Trafik kazası sonucu splenektomi yapılan hastada postoperatif 2. gün ateş ve solunum güçlüğü şikayetleri gelişiyor. Muhtemel tam nedir?
Doğru Cevap: "A" Sol akciğer atelektazisi
Soru Açıklaması
16.
35 yaşındada erkek hasta her iki üst ekstremite, omuzlar ve ön toraksı içeren 2. ve 3. derece yanık ile hastaneye getiriliyor. Sıvı resüsitasyonu için öncelikle tercih edilecek yaklaşım hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Antekübital ven
Soru Açıklaması
17.
Geniş yanığı olan bir hastada ağrıyı azaltmak için seçilecek en iyi vol hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Intravenöz narkotik analjezik
Soru Açıklaması
18.
Tiroid stimüle edici antikor veya uzun etkili tiroid stimulan antikorun yüksek oranda pozitif olması beklenen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Grave's hastalığı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi subakut tiroidit için yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Klinik seyir hipotiroidi ile karakterizedir
Soru Açıklaması
20.
Hiçbir şikayeti olmayan 60 yaşındaki bir kişide bilgisayarlı tomografide sürrenalde 1,5 cm çapında fonksiyone olmayan kitle tespit ediliyorsa hangisini yaparsınız?
Doğru Cevap: "E" Yılda bir BT ile takip
Soru Açıklaması
logo

21.
Lobüier karsinoma insitu (LCIS) hakkında aşağıda- kilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" LCIS'lu kadınların çoğunluğu premenopozaldir.
Soru Açıklaması
22.
Meme kanserine en sık neden olan genetik mu- tasyondur?
Doğru Cevap: "B" BRCA2
Soru Açıklaması
23.
Meme kanseri tanısı almış 63 yaşında bir kadın hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığı küratif amaçlı cerrahi için kontrendikasyon değildir?
Doğru Cevap: "B" Meme derisinde ülserasyon
Soru Açıklaması
24.
Sağ memesinin üst dış kadranında 3 cm mobil, düzgün sınırlı bir kitle bulunan 48 yaşında bir kadın hastada kitle aspire edilerek 6-7 mİ. kadar bulanık gri-yeşil renkte sıvı aspire edilmiştir. Bu hastada en uygun yaklaşım ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Takip
Soru Açıklaması
25.
Çocuklarda karaciğer transplantasyonunun en sık endikasyonu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilier atreziler
Soru Açıklaması
26.
Özofagusun normalde üç darlık alanı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç darlık noktasından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Karina seviyesinde
Soru Açıklaması
27.
Alt özofageal sfinkterin fonksiyonuna katılan komponentler aşağıda sıralanmaktadır. Hangisi bu komponentlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Diyafragma açıklığının genişliği
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisindeki mide ülserleri artmış asit üretimi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Pilor
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisinde proflaktik total gast- rektomi yapılması gerebilir?
Doğru Cevap: "B" E-cadherin geninde ailesel mutasyon
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığı olanlarda en sık cerrahi endikasyonudur?
Doğru Cevap: "A" intestinal obstrüksiyon
Soru Açıklaması
logo

31.
Aşağıdaki ülseratif kolitli hastaların hangisinde elektif proktokolektomi önerilmez?
Doğru Cevap: "D" Rektumun Tutulmuş olması
Soru Açıklaması
32.
Ikınmakla dişli çizgi seviyesinin altına sarkan iç hemoroidler kaçıncı derece hemoroid hastalığının bulgusudur?
Doğru Cevap: "A" Birinci derece
Soru Açıklaması
33.
Alt gastrointestinal sistem kanaması olan bir hastada yapılması gereken Mk tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nazogastrik aspirasyon
Soru Açıklaması
34.
İnflamatuvar koliti olan bir hastada, aşağıdakiler- den hangisi Crohn kolitini düşündürür?
Doğru Cevap: "C" Rektumun korunmuş olması
Soru Açıklaması
35.
Komplike divertîkülitli hastaların yaklaşık %5'inde komşu organa fistül gelişir. En sık fistül gelişen organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mesane
Soru Açıklaması
36.
Endoskopik rezeksiyon sonrası bir polipte mikrosko- pik kanser odağı bulunmuştur. Aşağıdaki durumların hangisi kolektomi için endikasyon oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Lenfovasküler invazyon
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisinde kanser riski en yüksektir?
Doğru Cevap: "B" Villöz adenom
Soru Açıklaması
38.
Normal apendiksin lümeninin kapasitesi ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 0.1 mL
Soru Açıklaması
39.
Apendiksin ortasında yerleşmiş, 1.5 cm çaplı kar- sinoid tümörü bulunan bir hastada seçilecek cerrahi tedavi yöntemi hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sadece apendektomi
Soru Açıklaması
40.
Yukarda tanımlanan hastada kanama spontan olarak durmuştur. Hastada tanıya yönelik tetkik ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Teknesyum perteknetat sintigrafisi
Soru Açıklaması
logo

41.
Masif hematokezyası olan hastaya takılan nazo- gastrik sondadan safralı mide içeriğinin geldiği gözleniyor. Hastaya yapılacak bir sonraki işlem hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Rektoskopi
Soru Açıklaması
42.
Pankreas başı kanserinde en sık rastlanan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hidropik ele gelen ağrısız safra kesesi ve sarılık
Soru Açıklaması
43.
Kronik karaciğer hastası hematemez nedeniyle başvuruyor. KB: 100/60 mmHg, N: 110/dk. Hastaya ilk önce ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Üstendoskopi
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik yöntemle yapılacak kolesistektomi için mutlak yada rölatif kontrendikasyon değildir?
Doğru Cevap: "E" Obesite
Soru Açıklaması
45.
Tıkanma sarılığının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Koledokolitiazis
Soru Açıklaması
46.
Tıkanma sarılıklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sintigrafi safra yollarının değerlendirilmesinde çok kullanışlıdır.
Soru Açıklaması
47.
Safra yolu tümörleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Prognozu son derece iyidir
Soru Açıklaması
48.
Splenektominin, yüksek mortalité nedeniyle en cok korkulan postoperatif komplikasyonu hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Postsplenektomi sepsis
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisinde splenektomi endi- kasyonu kesindir?
Doğru Cevap: "E" Primer dalak tümörü
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki henilerden hangisi bayanlarda erkeklere göre daha sık görülür?
Doğru Cevap: "C" Umbilikal herni
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.