logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Tozlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Stres
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" İyonize ışınlar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi termal konfor unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hava Yoğunluğu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ölçüm cihazlarından hangisi ölçtükleri risk etmenlerine göre diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Tindalometre
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ölçüm cihazlarından hangisi ölçtükleri risk etmenlerine göre diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Gravimetre
Soru Açıklaması
7.
Birim alandaki sesin yoğunluk düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ses Şiddeti
Soru Açıklaması
8.
Ses gücünün, belirlenmiş birim zamanda birim alana düşen miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ses yoğunluğu
Soru Açıklaması
9.
I-lşitilebilir ses dalgaları 20 Hz ile 20.000 Hz arasındadır. II- Ses altı (infrasonik) dalgaları 20 Hz frekansından küçük frekanslı ses dalgalarıdır. III- Ses üstü (ultrasonik) dalgaları 20.000 Hz frekansından büyük frekanslı ses dalgalarıdır. Verilen tanımlardan hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" l, II ve III
Soru Açıklaması
10.
I- Sound Pressure Level (SPL) Meter II-Dozimetre III- Odyometre Hangileri gürültü ile ilgili ölçümlerde kullanılan cihazlardır?
Doğru Cevap: "E" l, II ve III
Soru Açıklaması
logo

11.
Gürültünün hava yolu iletimi hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Dış Kulak-Orta Kulak-İç Kulak yolu-Beyin
Soru Açıklaması
12.
Gürültü belirli bir düzeyden itibaren insanlara zarar verir. Aşağıda düzeyi verilen gürültü seviyelerinden (dB)hangisi fizyolojik bozukluğa neden olur?
Doğru Cevap: "E" 95
Soru Açıklaması
13.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre günlük gürültü maruziyet düzeyi ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" En yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalaması
Soru Açıklaması
14.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre haftalık gürültü maruziyet düzeyi ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalaması
Soru Açıklaması
15.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre en düşük maruziyet eylem değeri kaç dB(A)'dır?
Doğru Cevap: "A" 80
Soru Açıklaması
16.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre en düşük maruziyet eylem değeri 20 ııPa referans alındığında kaç dB(C)'dır?
Doğru Cevap: "D" 135
Soru Açıklaması
17.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre en düşük maruziyet eylem değeri (Ptepe) kaç pascaldır?
Doğru Cevap: "D" 112
Soru Açıklaması
18.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre en yüksek maruziyet eylem değeri kaç dB(A)'dır?
Doğru Cevap: "B" 85
Soru Açıklaması
19.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre en yüksek maruziyet eylem değeri 20 pPa referans alındığında kaç dB(C)'dır?
Doğru Cevap: "D" 137
Soru Açıklaması
20.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre en yüksek maruziyet eylem değeri (Ptepe) kaç pascaldır?
Doğru Cevap: "E" 140
Soru Açıklaması
logo

21.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre maruziyet sınır değeri kaç dB(A)'dır?
Doğru Cevap: "C" 87
Soru Açıklaması
22.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre maruziyet sınır değeri 20 uPa referans alındığında kaç dB(C)'dır?
Doğru Cevap: "E" 140
Soru Açıklaması
23.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre maruziyet sınır değeri (Ptepe) kaç pascaldır ?
Doğru Cevap: "E" 200
Soru Açıklaması
24.
Gürültü belirli bir düzeyden itibaren insanlara zarar verir. Aşağıda düzeyi verilen gürültü seviyelerinden (dB)hangisi fizyolojik bozukluğa neden olur?
Doğru Cevap: "E" 90
Soru Açıklaması
25.
Gürültü maruziyetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulakkoruyucularının koruyucu etkisi dikkate alınmaz.
Soru Açıklaması
26.
Gürültü düzeyi ölçülürken kullanılan desibel (dB) birimi, sesin hangi özelliğine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Şiddet
Soru Açıklaması
27.
Pres makinası ve çekiçten çıkan gürültü çarpma olduğunda yüksek düzeyde gerçekleşir. Bu gürültü türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Darbe gürültü
Soru Açıklaması
28.
Trafik gürültüsü gibi ses basıncı düzeyi zaman zaman iniş çıkışlar gösterir. Pek çok iş yerinde bulunan gürültü bu türdendir. Bu gürültü türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kararsız gürültü
Soru Açıklaması
29.
Kompresörün çıkardığı ses bu türe örnektir. Gürültü düzeyinin artması ve azalması belli bir periyodik süre gösterebilir. Bu gürültü türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kararsız gürültü
Soru Açıklaması
30.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken özel önem verilmesi gereken hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Anlık darbeli gürültüye maruziyet hariç maruziyetin türü
Soru Açıklaması
logo

31.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken özel önem verilmesi gereken çalışan gruplarında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yaşlı çalışanlar
Soru Açıklaması
32.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre işverenin, maruziyetin önlenmesi veya azaltılması ile ilgili yapması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gürültünün öncelikle kişisel koruyucu donanımlar ile azaltılması
Soru Açıklaması
33.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre gürültünün teknik yollarla azaltılmasında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Katlanabilir Kulaklık
Soru Açıklaması
34.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla I- En yüksek maruziyet eylem değerinin azaltılması II- Maruziyet düzeyinin sınırlandırılması III- Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi Hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" ll ve III
Soru Açıklaması
35.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işverenin yapması gerekenlerde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Çalışanlara gürültünün azaltılmasıyla ilgili eğitim verir
Soru Açıklaması
36.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler önlenemiyor ise işveren; I- Çalışanın gürültüye maruziyeti sınır değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur. II- Çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler. III- Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder. Verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" ll ve III
Soru Açıklaması
37.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre işveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olması yeterlidir.
Soru Açıklaması
38.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre I- Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. II- İş güvenliği uzmanı maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır. III-İş yeri hekimi maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler. Hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
39.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre gürültü ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konularında hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Gürültü ölçümünün nasıl ve neden yapıldığı
Soru Açıklaması
40.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusunda I- Gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi II- Sağlık gözetimleri III- Kulak koruyucularının seçilmesi Hangileri vardır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.