logo

1.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre işverenin çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlaması ile ilgili I - Kanunun belirlediği sürelerde II- İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde III- İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla Hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre işitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İş güvenliği uzmanı, işyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
Soru Açıklaması
3.
I- Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi II- Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi III- Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması Hangileri gürültünün kaynakta önlenmesine yönelik önleyici tedbirlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
I- Mesafeyi artırma II- Kaynağı ayrı bölmeye alma III- Ses emici malzeme kullanma Hangileri gürültünün ortamda önlenmesine yönelik önleyici tedbirlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
I- Gürültü kaynağını ayrı bir bölmeye alma II- Araya engel (bariyer) koyma III- Duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplanma Hangileri gürültünün kaynak ve alıcı arasında önlenmesine yönelik tedbirlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
I- Maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması II- Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması III- Kişisel koruyucu kullanma Hangileri gürültünün alıcıda önlenmesine yönelik tedbirlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre gürültü sonucu işitme kaybının yükümlülük süresi hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
8.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre gürültü sonucu işitme kaybı Meslek Hastalıkları Listesinde hangi grupta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
9.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre I- Ekskavatör operatörlüğü II- Saç levhaların haddelenmesi işleri III-Müzisyenler Hangileri gürültü işlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için I-Gürültülü işte en az iki yıl çalışma II-Gürültü şiddeti sürekli olarak 80 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olma III-Daha önce gürültüyle ilgili sağlık sorunu olmama Hangileri gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
logo

11.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre gürültü sonucu işitme kaybı için yapılan odiogram değerlendirilme sırasında kaç yaşından sonra her yaş için yarım desibellik düşme fizyolojik azalma olarak hesaplanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 40
Soru Açıklaması
12.
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik'ine göre gürültü düzeyi maruziyet sınır değerini 85 dB(A) aşan işlerde azami kaç saat çalışılabilir?
Doğru Cevap: "B" 7,5 saat
Soru Açıklaması
bağlıdır.
13.
ILO standartlarına göre 100 dB(A) gürültülü işlerde maksimum çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1 saat
Soru Açıklaması
14.
Aynı ortamda çalışan aynı şekilde 90 dB(A) gürültü çıkartan iki farklı makine beraber toplam ne kadar gürültü çıkarır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
15.
Aynı ortamda çalışan 106 , 100 ve 90 dB(A) gürültü çıkartan üç farklı makine beraber toplam ne kadar gürültü çıkarır?
Doğru Cevap: "D" lll
Soru Açıklaması
16.
İnsan kulağının duyduğu değer için hangi skala kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki gürültünün kişide azaltılmasında hangisi diğerlerine göre en az etkindir?
Doğru Cevap: "A" Pamuk
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün fizyolojik etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Uyku bozuklukları
Soru Açıklaması
19.
Ses basıncı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ses basıncı, ses kaynağının bulunduğu ortama ve dinleyicinin ses kaynağına uzaklığına bağlı olarak değişmez.
Soru Açıklaması
20.
Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
Doğru Cevap: "A" Odyometre
Soru Açıklaması
logo

21.
tanımlanmamış olduğu ya da tanımlanamadığı durumlarda, A-ağırlıklı ses basınç değerleri makina yüzeyinden ................... metre mesafede ve zeminden veya erişim platformundan ...................... metre yükseklikte ölçülmelidir. Azami ses basıncının konumu ve değeri belirtilmelidir. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" l-1,6
Soru Açıklaması
22.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’ine göre gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan kaç dB(A) yı geçmemesi sağlanır?
Doğru Cevap: "C" 80
Soru Açıklaması
23.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre bütün vücut titreşimi I-Bel bölgesinde rahatsızlıklar II- Omurgada travma III-Kemik ve eklem rahatsızlıkları Özellikle hangilerine yol açar?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
24.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre bütün vücut titreşimi I-Sinirler II- Kaslar III-Kemik ve eklemler Özellikle hangilerinde bozukluklara yol açar?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
25.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Yönetmelik'ine göre El-kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır aşağıdakilerden hangisidir? Dair değeri
Doğru Cevap: "D" 5 m/s2
Soru Açıklaması
26.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre göre El-kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2,5 m/s2
Soru Açıklaması
27.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre El-kol titreşimi için; çalışanlar aşağıdaki hangi değerin üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 5 m/s2
Soru Açıklaması
28.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre El-kol titreşimi için; aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2,5 m/s2
Soru Açıklaması
29.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre bütün vücut titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 0,5 m/s2
Soru Açıklaması
30.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre bütün vücut titreşimi için; Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 0,5 m/s2
Soru Açıklaması
logo

31.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken I- Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları II- Ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler. III- Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgiler Hangileri dikkate alınır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
32.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre titreşimin birimi fizikte hangisine denk gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" İvme
Soru Açıklaması
33.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken özel önem verilen hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına
Soru Açıklaması
34.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için alması gereken önlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mekanik titreşime maruz kalan çalışana sıcaktan koruyacak giysi sağlamak
Soru Açıklaması
35.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre işveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle bazı konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu konular arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Meslek hastalıklarının sebepleri
Soru Açıklaması
36.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren; I- Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde II-6331 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken durumlarda. III- Maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin olduğu her durumda. Hangilerinde çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
37.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre sağlık gözetimi, I- Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti olması II- Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimalinin olması III- Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu durumlar hangilerine uygun olarak yürütülür?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
38.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi işyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
Soru Açıklaması
39.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre el - kol titreşimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisi önem verilmez.
Soru Açıklaması
40.
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'ine göre bütün vücut titreşimi için deniz taşımacılığında, kaç Hz'in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.