logo

1.
Sıcaklık, nem ve hava akım hızının insan vücudundaki birleşik etkisi için aşağıdaki tanımlardan hangisi uygundur?
Doğru Cevap: "A" Hissedilen (efektif) sıcaklık
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi radyant ısıyı ölçen alettir?
Doğru Cevap: "A" Glob-Termometre
Soru Açıklaması
3.
Termal konforu etkileyen kişisel faktörlerde hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Çalışanın eğitim durumu
Soru Açıklaması
4.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyi geçmez?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Dolaşım sistemi bozuklukları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarının ifadesinde kullanılan çevresel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Metabolik hız
Soru Açıklaması
7.
I- PMV Modeli II-7 Nokta Duyarlılık Ölçeği III-Patch ölçeği Termal konforun değerlendirilmesinde hangileri kullanılır?
Doğru Cevap: "D" I - II
Soru Açıklaması
8.
Giysiler için ısı transferine karşı direnç, giysinin türüne göre aldığı yatılım birimi ile ifade edilmektedir ve aşağıdaki hangi birim kullanılır?
Doğru Cevap: "B" clo
Soru Açıklaması
9.
İşyerindeki hava akım hızı hangi değerler arasında olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 0,3-0,5 m/s
Soru Açıklaması
10.
Efektif eşdeğer sıcaklık 30 °C olursa performans yüzde kaç düşer?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi katı çevreden (çevredeki cisimlerden) yayılan ısı enerjisini tanımlayan kavramdır?
Doğru Cevap: "B" Radyant ısı
Soru Açıklaması
12.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi maruziyet sonucu meslek hastalığı oluşmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Termal konfor
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki radyant ısıya maruziyetin önlenmesi için alınabilecek en iyi tedbirlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı yansıtan engelkoymak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Yanma ısısı
Soru Açıklaması
15.
İyi bir aydınlatma için verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gözü kamaştırmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
I- Işık çalışılan bölgeye direk geliyorsa direkt-dolaysız II- Başka bir yüzeye çarpıp geliyorsa endirekt-dolaylı III- Sadece çalışılan bölgeyi aydınlatıyorsa yarı direkt-karma-lokal İş yerinde yapay aydınlatma ile ilgili hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
17.
Parlaklık, ışığın ışıklı cisimden yayılması veya bir yüzeyden yansımasını algılama ölçüsü olup birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Apostilb
Soru Açıklaması
18.
Işık şiddeti, nokta şeklindeki kaynağın belirlenmiş yönde ışık yayınıdır. Birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Candela
Soru Açıklaması
19.
Işık akışı, bir aydınlatma kaynağının belirli bir açı içerisinde yaydığı ışık miktarıdır. Birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lümen
Soru Açıklaması
20.
Aydınlanma şiddeti, bir yüzey üzerine düşen ışık akışının yoğunluğudur. Birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lüks
Soru Açıklaması
logo

21.
Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma için yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Armatürden gelen ışık huzmesinin yayılma açısı 90 derecedeyken parıltı kritik duruma gelmekte ve direkt parıltı oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması
22.
Doğru aydınlatmanın yaralarından hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Meslek hastalıklarını azaltır.
Soru Açıklaması
23.
Alternatif akım kaynağıyla çalışan tum elektrikli ışık kaynakları, yayılan ışık oranında titreşimler oluşturur. Bu titreşimler görünür hale geldiğinde Flicker ve Stroskobik etki olarak isimlendirilir. Flicker ve Stroskobik Etki ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsan gözünün değişimleri algılayamayacağı çok yüksek frekanslara çıkması titreşim ve stroskobik etkileri ortadan kaldırmaz.
Soru Açıklaması
24.
I- Aydınlatma sistemlerinde renk sıcaklığı aralıkları; 3300K altı sıcak beyaz, 3300-5300K aralığı doğal (orta sıcak) beyaz, 5300K üzerini de soğuk beyaz olarak tanımlanır . II- Dikkat gerektiren ve kaza riski yüksek olan ortamlarda soğuk beyaz bir aydınlatma sistemi kullanılarak çalışanların tehlikeleri daha çabuk fark etmesi ve kazaların önlenmesi sağlanabilir. III- Dinlenme salonlarında kullanılan sıcak beyaz aydınlatmanın sakinleştirici etkisi vardır. Aydınlatmada renk sıcaklığı için verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
25.
Aydınlatmada kamaşmayı önleme yöntemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Parlama kaynağının etrafındaki alanın parlaklığı azaltılmalıdır.
Soru Açıklaması
26.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aydınlatma ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Suni aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun şekilde yeterli doğal aydınlatma yapılır.
Soru Açıklaması
27.
I- Makinalar, normal yoğunluktaki ortam aydınlatması olsa bile, muhtemel bir riske sebep olabilecek bir aydınlatma yetersizliği olduğu yerlerde, ilgili işlemler için, uygun olan yekpare bir aydınlatma ile teçhiz edilmelidirler. II- Makinalar bir rahatsızlığa neden olabilecek hiçbir gölgelik bir alan, rahatsızlık yaratıcı göz kamaşması ve aydınlatma nedeniyle hareketli parçalarda tehlikeli bir şiddetli flaşör etkisi olmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler. III- Sık muayene ve ayarlama gerektiren iç parçalar ve bakım alanları uygun aydınlatmayla donatılmalıdır. Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre aydınlatma ile ilgili hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
28.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aydınlatma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Aydınlatma şebekelerinde gerilim 100 voltu geçmeyecektir.
Soru Açıklaması
29.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'ine göre aydınlatma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmazsa suni aydınlatma tercih edilmez ve iş durdurulur.
Soru Açıklaması
30.
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre aydınlatma ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Transformatör merkezlerinde her bir mahalde en az iki adet akümülatörlü acil durum lambası veya yeterli kapasitede akümülatör var ise aküden beslenen aydınlatma lambaları bulunmalıdır.
Soru Açıklaması
logo

31.
I- YG. hücreleri ve AG pano odalarında en az 250 lüks olmalıdır. II- Transformatör odalarında en az 100 lüks olmalıdır. III- Açık hava tesislerinin aydınlık seviyesi en az 60 lüks olmalıdır Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre aydınlatma ile ilgili hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I - III
Soru Açıklaması
32.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre makinelerin hareketli akşamlarının aydınlatılmasında ışık saf görüntü yanılmalarını (stroboskopik etkileri) önlemek için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? I - Uygun lamba seçilmelidir. II- Faz kaydına kondansatörü, dekorlu balast kullanılmalıdır. III- Üç fazlı besleme uygulanmalıdır.
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
33.
X % 78.03 Y % 20.95 Z % 0.93 Normal atmosferik şartlarda havadaki oranları verilen X,Y ve Z gazları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Azot-Oksijen-Argon
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi düşük basınca maruz kalınabilecek işlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Su altı kaynak işleri
Soru Açıklaması
35.
Düşük basınca bağlı rahatsızlıklardan hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Dekompresyon
Soru Açıklaması
36.
Yüksek ve düşük basınca bağlı sağlık sorunları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dekompresyon hastalığı (Vurgun) düşük basınca bağlı sağlık sorunları arasında yer almaktadır ve oluşan gaz embolilerinin hayati organların damarlarını tıkaması sonucu oluşur.
Soru Açıklaması
37.
Denizaltı gibi basıncın yüksek olduğu yerlerde çalışanların kullandıkları basınçlı tüplerin içindeki gazlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oksijen + Helyum
Soru Açıklaması
38.
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde (iniş, çıkış, geçiş dahil) azami çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 7,5
Soru Açıklaması
39.
I-35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat. II-30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat. III-20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik'ine göre su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde (iniş, çıkış, geçiş dâhil) çalışma süreleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I - II
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki birimlerden hangisi basınç birimidir?
Doğru Cevap: "B" Newton/cm2
Soru Açıklaması
logo

41.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre hava basıncında ani değişiklikler nedeni ile olan akut hastalıklar için yükümlülük süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 3 gün
Soru Açıklaması
42.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ne göre hava basıncında ani değişiklikler nedeni ile olan hastalıkların geç zararları için yükümlülük süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "E" 10 yıl
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi İyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kızılötesi Işınlar
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi İyonlaştırıcı radyasyondur?
Doğru Cevap: "D" Beta ışınları
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangileri parçacık şeklinde yayılan radyasyon çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Alfa-Beta-Nötronlar
Soru Açıklaması
46.
I-% 10'u ultraviyole ışınlardır. II-% 30'u görünen ışınlardır. MI-% 60'ı infrared ışınlardır. Kaynak ışınları ile ilgili hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I - II - III
Soru Açıklaması
47.
Ülkemizde İyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "C" TAEK
Soru Açıklaması
48.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre iyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar hangi grupta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
49.
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne hangisi korpüsküler ışınlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Gama
Soru Açıklaması
50.
Aşağıda verilen elektromanyetik dalgalardan hangisinin enerjisi en yüksektir? Çıkmış soru
Doğru Cevap: "E" X-ışını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.