Fiziksel risk etmenler gürültü konu devamı

Gürültü Dozimetresi Bu cihaz rahatlıkla taşınabilir boyutlarda, tek başına kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, çalışanın üzerine takılarak ölçüm yapılır. Böylece bütün bir çalışma günü boyunca maruz kalınan gürültünün belirlenmesini sağlar.

Entegre Ses Düzeyi Ölçer : Entegre Ses Düzeyi ölçer, çevre ve İş yen gürültü ölçümlerinde kullanılan pratik bir alettir.

Ölçüm sırasında dikkat edilecekler

  • Yansıtıcı yüzeylerden uzak durun
  • Gürültü kaynağından uygun bir uzaklıkta ölçümü yapın
  • Ölçüm “serbest alan” adı verilen uzaklıkta yapılmalıdır. Bu alanda gürültü kaynağından her uzaklığın iki katında ses düzeyi 6 dB düşer
  • Ölçümü çalışma yerinde, çalışanın yanında yapın
  • Geri plandaki gürültü düzeyim kontrol edin 
  • Ses kaynağının çevresinde hiçbir engel olmamasına dikkat edin.
  • Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir.


Gürültü ile:

* Kaynağında,

* Gürültünün yayıldığı çevrede.

* Gürültüden etkilenecek kişilerde alınacak önlemlerle mücadele mümkündür.


Gürültü kaynağında alınabilecek önlemler:

* Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi.

* Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirtmesi

* Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması Gürültülü ortamda alınabilecek önlemler.

* Makinelerin yerleştirildiği zeminde gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması,

* Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak,

* Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak,

* Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yeden ses emici malzeme ile kaplamak


Gürültünün etkisine maruz kalan kişide alınabilecek önlemler:

* Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması.

* Gürültülü ortamdaki çalışma suresinin kısaltılması.

* Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak.

* Gürültünün zararlı etkılerinden korunabilmek için kulak koruyucularının doğru takılması önemlidir

Ayrıca hijyenik olmayan kulak koruyucularının kulağı tahriş edebileceği, kulak iltihabına yol açabileceğinden dolayı temizliğine ve bakımına da özen gösterilmelidir.


Kullanılan maddeye göre Gürültüyü azaltma oranları 

Pamuk :  5 – 16 dB
Cam pamuğu : 7 – 32 dB
Parafinli pamuk : 20 – 35 dB
Kulak tıkacı : 20 – 45 dB
Kulaklık : 12 – 48 dB


Akustik Kabinler

* Ses izolasyonunu sağlayabilmek için (presler gibi) gürültü kaynağını kapalı bir mekan içirisine hapsetmek veya çalışma mekanlarını ortam gürültüsünden izole etmek için modüler panellerden oluşturulan kabinlerdir.

Gürültüyü doğduktan sonra azaltmaya çalışmak yerine baştan önlemek çok daha kolay ve etkilidir.

Planlama ile gürültü kontrolü

Fabrika atölye vb üretim alanlarında, işlemlerin ve tezgahların saptanması ve makinelerin yerleşimi aşamasında, ileride doğabilecek gürültüyü en aza indirecek şekilde alınabilecek önlemlerin tümünü içerir.

Planlama ile gürültü kontrolü üç bölümde incelenebilir

• işlem ve tezgah seçimi

• Fabrika içi yerleşimi

• İleriye dönük önlemler almak


Tıbbi Korunma
• Gürültülü işlerde çalışacakların, işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalıdır.
* İş kazalarına karşı kesin denilebilecek yeteri kadar önlem alınamıyorsa gürültülü işlerde doğuştan sağır ve dilsizlerin çalıştırılması da düşünülebilir
* Gürültülü işlerde çalışanlarda, gürültü şiddeti, frekans dağılımı ve maruziyet süresi dikkate alınarak; (iş hekiminin/iş güvenliği uzmanının tavsiye edeceği) belli aralıklarla/periyotlarla kulak odyogramları çekilmeli ve işitme kaybı görülenlerde gerekli tedbirler alınmalıdır.


Birden bire şiddetli bir gürültünün etkisinde kalındığında
– Kan basıncı (tansiyon) yükselmesi.
– Kardiyo vasküler (dolaşım) bozukluğu.
• Solunum hızı değişmesi ve Terlemenin artması görülebilir


SES SKALALARI Nelerdir? 

İnsan kulağı sesleri özellikle düşük frekanslarda ve yüksek frekanslarda belli kayıplarla duyar .

Ses ölçme cihazlarında A, B. C ve Lineer ölçme konumları vardır.

Bunlardan A skalası insan kulağının duyma eğrisine göre kalibre edilmiştir Bir başka ifade ile A skalasındaki ölçme, insan kulağının duyduğu degerdir.

B skalası, telefon şirketleri tarafından kullanılan,

C skalası ise tüm seslerin ölçmesinde kullanılan bir skaladır.

Ayrıca, cihazlarda bulunan lineer skalası da, frekans analizi yapılmak istendiğinde kullanılan skaladır.


ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerlen ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) En düşük maruziyet eylem değerlen (LEX 8 saat) = 80 dB (A)

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX 8 saat) = 85 dB (A)

c) Maruziyet sınır değerleri: (Lex 8 saat) = 87 dB (A)

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir.

Bu işlerde;

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB (A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER