Elektrik 2 Giriş ve Tanımlar

Elektrik ile ilgili tanımlara devam ediyoruz ….

Kaçak Akım:

Gerilimli bir iletkenin bir gövdeye yalıtım hatası sonucu temas ile toprağa akan akıma “toprak kaçak akımı ” denir
kaçak akımı’ denir. 

Küçük Aralıklı Hatlar:

Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için 50 metreyi , yalıtılmış iletkenler için 60 metreyi aşmayan hatlardır. 

Büyük Aralıklı Hatlar:

Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için 50 metreyi , yalıtılmış iletkenler için 60 metreyi aşan hatlardır. 

El Ulaşma Uzaklığı;

Normal olarak girilen çıkılan yerlerde insan elinin yardımcı bir araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır. nmadan her yönde ulaşabile-

Bu uzaklıklar basılan yüzeyden başlayarak:

  • Yukarıya doğru el ulaşma uzaklığı: 2.50 metre
  • Aşağı ve  yanlara doğru el ulaşma uzaklığı: l .25 metre varsayılır.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri:

İnsanlar,  diğer canlılar ve  eşyalar için bazı durumlarda  (yaklaşma, dokunma vb) tehlikeli olabilen ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini,  biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Elektrik İç Tesisleri:

Yapıların içinde veya bu yapılara ek olarak kurulmuş tesisler dışındaki her türlü alçak gerilim tesisleri, evlere ait, bağ, bahçe tesisleri, sürekli tesislerin işletemeye açılmasına kadar kurulmuş geçici tesislerdir.

Koruma İletkeni:

İşletme araçlarının gövdesini koruma topraklama sisteminde topraklayıcıya, sıfırlama sisteminde sıfır iletkenine, koruma hattı sisteminde birbirlerine ve topraklayıcıya, hata gerilim koruma bağlaması sisteminde hata gerilim koruma anahtarına, hata akımı koruma bağlaması sisteminde topraklayıcıya bağlayan iletkendir. Sıfırlama sisteminde sıfır iletkeni de koruma iletkenidir.

Sıfır iletkeni:

Doğrudan doğruya topraklanmış bir iletken olup, genellikle sıfırlamada koruma iletkeni olarak kullanabilen orta iletkendir.

Sıfırlama

Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin sıfır iletkenine veya  buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenine bağlanmasıdır.

Topraklayıcının Yayılma Direnci:

Bir topraklayıcı ile referans toprağı arasındaki toprağın direncidir.

Topraklama Direnci: 

Topıaklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin direncinin toplamıdır

Gövde:

İşletme araçlarının her an dokunulabilen, aktif bölüm olmayan fakat bir arıza durumunda gerilim altına girebilen iletken bölümleridir.

Gövde Teması:

Bir hata sonucunda bir elektrik işletme aracının gövdesi ile aktif bölümler arasında meydana gelen iletken bağlantıdır.

Kısa Devre:

İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler ya da aktif bölümler arasında bir arıza sonucunda meydana gelen iletken bağlantıdır. Bir elektrik devresinde akımın dirençli ve dirençsiz olan iki yoldan, dirençsiz yoldan geçmesi sonucu kısa devre oluşur.

Kaçak Akım:

Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler, akım sisteminin orta noktasına, doğrudan doğruya topraklamış bir şebeke noktasına ya da toprağa iletken olarak bağlı ise, gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden işletme gereği geçen akımdır.

İşletme Elemanı:

Elektrik enerji tesislerini oluşturan jeneratör, motor, kesici, ayırıcı, anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır.

Santral:

Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.

Ağ (Enterkonnekte) Şebeke:

Santrallerin birbiri ile bağlantısını sağlayan gözlü şebekedir.

İletim Şebekesi:

Yerel koşullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve ağ şebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yakınına ileten kablo ve/veya hava hattı şebekeleridir.

Dağıtım Şebekesi:

İletilerek tüketilecek bölgeye taşınmış olan enerji yi, tüketiciye kadar götüren şebekedir.

Ana indirici Merkez:

Gerek enterkonnekte şebekeden alınan enerjiyi daha küçük seviyeli iletim şebekelerine , gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taşınan enerjiyi seçilmiş  dağıtım gerilimi seviyesine dönüştüren transformatör merkezleridir.

Ara indirici Merkez:

İki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullanılan şebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren transformatör merkezleridir. 

Dağıtım Transformatör Merkezi:

Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimi elektirik enerjisine dönüştüren transformatör merkezleridir.

Hava Hattı:

Kuvvetli akım iletimini sağlayan mesnet noktaları, direkler ve bunların temelleri, yer üstünde çekilmiş iletkenler, iletken donanımları, izolatörler, izolatör bağlantı elemanları ve topraklamalardan oluşan tesisin tümüdür.

iletkenler:

Gerilim altında olup olmamasına bağlı olmaksızın bir hava hattının mesnet noktaları arasındaki çıplak ya da yalıtılmış örgülü ya da tek tellerdir.

Yalıtılmış Hava Hattı Kabloları:

Yalıtılmış hava hattı kabloları, yalıtılmış faz iletkenleri ile yalıtılmış ya da yalıtılmamış nötr iletkeni birbirine yada taşıyıcı bir tele bükülerek sarılmış tek telli, sıkıştırılarak yuvarlatılmış çok telli ya da örgülü iletkenlerden oluşan kablolardır.

Demet iletkenler:

Bir faz iletkeni yerine, iki ya da daha çok iletken kullanılan ve iletkenler arasında hat boyunca yaklaşık olarak aynı uzaklık bulunan düzendir.

Anma Kesiti (Nominal Kesit):

İletkenlerin standartlarda belirtilen kesit değeridir-

Gerçek Kesit:

Örgülü iletkenlerin, yapım toleransları dikkate alınmaksızın, net kesit değerleridir

Rüzgar Açıklığı:

Direğin iki  yanındaki açıklıkların aritmetik ortalamasıdır. 

Transformatör 

Transfor Direğin iki  yanındaki matör ya da kısa adıyla trafo iki veya daha fazla elektrik devresinielektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine, enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. Transformatörler elektrik enerjisinin belirli gücünde gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makinelerdir.

Ağırlık Açıklığı

 Direğin iki  yanındaki iletkenlerin yatay teğetli noktaları arasındaki yatay açıklıktır. 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER