Civa Zehirlenmeleri işyeri hekimliği ve iş güvenliği

Civa zehirlenmesi civa’ya maruz kalanlarda gelişen bir çeşit metal zehirlenmesidir. Oluşan şikayetler maruziyetin süre,şiddet,tip ve dozuna göre değişir.

Genelikle şikayetler : Kas güçsüzlüğü , koordinasyon güçlüğü , el ve ayaklarda uyuşma, deri döküntüleri, konuşma güçlüğü , işitme ve görme problemleri, anksiyete’dir . Uzun süreli maruziyetlerde kronik böbrek bozukluklar ortaya çıkar .

Cıvanın solunması kimyasal akciğer yangısına, doku yıkımına yol açan bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle sonuçlanır.  Anorganik cıva tuzları böbrek ve merkez sinir sistemine ileri derecede toksiktir. Metil cıva mikrotübül oluşumunu, nöronlarda protein sentezini engeller. Hücre zarı etkinliğini değiştirir, DNA sentezini bozar. Sonuçta sinir sistemine çok ileri derecede toksik etki yapar.

Metalik cıva buharına bağlı yüksek doz, kısa süreli etkilenimlerde, akciğer hasarı, bulantı, kusma, ishal, kalp hızı ve kan basıncında artış, deride kızarıklık, göz tahrişi gibi bulgular ortaya çıkabilmektedir.

Yüksek doz Metilciva’ya maruz kalmak sonucu minimata hastalığı oluşur . Bakınız https://hepsinav.com/minimata-hastaligi-nedir/

Çocuklarda Metilciva’ya maruz kalmak akrodini (pink disease – pembe hastalığı) denilen derinin renginin pembeye döndüğü ve kabukalndığı bir hastalık meyadana getirebilir.

H avada bulunan cıva miktarının (zamana göre ağırlıklandırılmış) metreküpte 0,05 miligramı aşmaması gerekir. Mesleki etkilenim açısından 15 dakikalık ağırlıklı değeri metreküpte 0,03 mg’ı, sekiz saatlik ağırlıklı değeri ise 0,01 mg’ı aşmamalıdır.

Şikayet  ve Semptomlar

Periferal nöropati en sık görülen bulgudur ve genellikle kendini parastezi ( genelllikle eller, ayaklar, kol ve bacaklarda görülen, batma, yanma, uyuşma ve güçsüzlük olarak tarif edilen bir rahatsızlıktır) ve kaşınma şeklinde gösterir . Buna ciltte pembe renk değişiklikleri ,, desquamasyon (deride kepeklenme)  , cilt altında küçük böcekler geziyormuş gibi hissetme  gibi bulgularda eşlik eder.

Nedenler

Günlük yaşamda en sık kirli sularda avlanan balıkları yemekle , amalgam dolguyla , florosans lamba kullanımı ve bunun kapalı ortamlarda kırılması gibi nedenlerdir. Yİne balina etinde yüksek doz civa olduğuna dair yayınlar mevcuttur.

Kömürle çalışan termik santraller atmosferdeki civanın yaklaşık yarısından sorumludur , yine volkanik faaliyetlerde de ciddi ölçüde atmosfere civa salınımı olur.

Diğer önemli Civa’aya maruz kalınan işler şunlardır : Altın madenciliği , ferröz olmaya metal üretimi, çimento üretimi , çöp dünüştürme ve imha işleri , kostik soda (soyum hidroksit) üretimi , pik demir ve çelik üretimi .

Civa tuzları suda kolayca eriyebildiğinden akut zehirlenmelerden daha çok sorumludur. Civa klorid (HgCl2) ve civalı kloroid ((Hg2Cl2)) bunlardan en bilinenleridir.

Tedavi

Tedavide şelasyon tedavisi yapılır ( Bir metal iyonunun büyük bir molekül ile bağlanarak çözünür bir kompleks oluşturması; şelasyon tedavisi EDTA (etilen diamin tetraasetik asit) gibi büyük molekülleri kullanarak dokularda bulunan fazla metallerin (kurşun veya demir gibi) uzaklaştırılıp atılmasını sağlayan tedavi şeklidir.)

Şelasyon için  DMSA (dimerkapto sükisinik asid) , 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid (DMPS), D-penicillamine (DPCN), or dimercaprol (BAL) gibi ajanlar kullanılır. Çocuklar için FDA onayı olan tek ajan DMSA’dır .

Kırılan bir termometreden ve/veya flurosans lambaadan  çok küçük miktarda cıvanın saçılımı kuşkusuz çok büyük boyutta bir acil durum değildir. Ancak kolayca buharlaşması nedeniyle uzun süreli cıva buharı etkilenime yol açacağından dikkatle temizlenmelidir. Cıvalı termometreler dahil, cıvalı araçlar bulunan kurum ve kuruluşlar cıva dökülmelerine karşı hazırlıklı olmalı, dökülen cıvanın nasıl güvenli bir biçimde temizleneceği bilinmelidir.

Civa saçılmasında yapılması gerekenler

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER