Biyolojik Risk faktörleri hızlı tekrar 1

İNFEKTİVİTE

Etkenin sağlam kişiye ulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliğine denir.


Bir enfeksiyon hastalığının «Mesleki Bulaşıcı Hastalık» olabilmesi için;
1. Görülen işin gereği olmalı,
2. İş yerinin özel koşulların etkisiyle oluşmalı,
3. Enfeksiyonun laboratuvar bulguları ile kanıtlanmalı.


HASTALIK KAYNKALARI
 Hasta/enfekte bireyler
 Su ve gıdalar
 Atıklar, biyolojik atıklar


Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Tünel, yeraltı maden işleri, killi, nemli toprakta ve pirinç tarlalarında çalışmalarda Ankilostomiasis ve Necatoriasis görülen hastalıklardır.


Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre Tünel, yeraltı maden işleri, killi, nemli toprakta ve pirinç tarlalarında çalışmalarda Ankilostomiasis ve Necatoriasis görülen hastalıklardır.
Hayvan bakıcılığı, hayvan ürünleri ile ilgili işler, hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri, kasap, sakatat işleri, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde ise Bruselloz, Tetanoz, Şarbon, Salmonelloz, Kuduz, Tüberküloz görülebilir.


Hayvan bakıcılığı, hayvan ürünleri ile ilgili işler, hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri, kasap, sakatat işleri, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde görülen biyolojik hastalıklar Brucella, Tetanos, Şarbon, Salmonella, Kuduz, Tüberkülozdur


Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar Brucella, Tetanos, Şarbon, Salmonella, Kuduz, Tüberküloz vb.


Tropik hastalıklar
– Malarya, – Amobiasis, – Sarı humma, – Veba, – Rekürrent ateş, – Dank, – Leishmanioz, – Frambosie
– Lepra, – Lekeli humma, – Riketsiyoz.


Sağlık kuruluşları ve laboratuvarlar çalışmaları
– Viral hepatit,
– Tüberküloz


 Dokumacılar ( keçi yünü, yün ya da post işleyiciler), kasaplar, veterinerler, tarım çalışanları : Antraks (Şarbon)
 Rubella Sağlık bakımı çalışanlarında görülür.
 Hastane çalışanlarında HIV, Hepatit B – C, Rubella ve Tüberküloz gibi mesleki biyolojik riskler sıkça rastlanır


Virüslerle meydana gelen hastalıklar 
 Herpes simpleks virus
 Hepatit B,C
 HIV
 İnfluenza
 Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak
 Su çiçeği
 Sitomegalovirus


Bakterilerle meydana gelen hastalıklar
 Tüberküloz
 Salmonella enfeksiyonu
 Menengokok enfeksiyonu
 Şigella enfeksiyonu
 Difteri
 Bordetella enfeksiyonu


Leptospiroz (Weil Hastalığı) Özellikle şu meslek gruplarında görülür :
 Tarım işçileri, pirinç, tahıl, şeker pancarı ve sebze yetiştirenler,
 Hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşanlar
 İnşaat işçileri
 Kanalizasyonlarda çalışanlar
 Maden işçileri
 Laboratuvar çalışanları


Erizipeloid, esas olarak mesleki nedenle görülen bir bulaşıcı hastalıktır. Enfeksiyon etkeni olan Erysipelothrix rhusiopathiae, doğada bozulan nitrojenöz ortamda yaygın olarak bulunan, gram-pozitif, hareketsiz bir mikroorganizmadır. “Rosenbach erizipeloidi” de denilen bu enfeksiyonun en çok görüldüğü meslek grupları; kasaplar, mandıra çalışanları, demiryolu ve karayolu işçileri ve konserve endüstrisinde çalışanlardır.


Histoplazmoz:
Kuş ve kanatlı hayvan atıklarıyla enfekte olmuş topraktan bulaşabilir. Her iki hastalık da çiftçiler, kümes hayvancılığı işlerinde ve eski çiftlik binası çalışanlarında görülür. Korunmak için tavuk kümesleri gibi kontamine ortamlarda çalışmaların fazla etkilenimi azaltılmalıdır


ILO’nun revize edilen meslek hastalıkları listesine göre meslek hastalıklarından, biyolojik ajanlar ve enfeksiyöz veya parazitik hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır
1. Bruselloz
2. Hepatit virüsleri
3. Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS)
4. Tetanoz
5. Tüberküloz
6. Bakteriyel veya fungal kirleticilerle bağlantılı toksik veya enflamatuar sendromlar
7. Antraks (şarbon)
8. Leptospiroz
9. Doğrudan bağlantısı bilimsel olarak gösterilmiş veya ulusal düzenlemeler ve uygulamalara uygun yöntemlerle belirlenmiş, iş etkinliklerinden kaynaklanan bu biyolojik ajanlara maruz kalma ile çalışanın hastalığı arasında bağ kurulan, işyerindeki yukarıda sözü edilmeyen diğer biyolojik ajanlara bağlı hastalıklardır


Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
1. AIDS 2. Çiçek 3. İnfluenza 4. Epidemik tifüs 5. Kolera 6. Sarı humma 7. Borelyoz
8. Veba 9. Paralitik polio


Sterilizasyon: Bakteri sporları dâhil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin en az % 99,9999 oranında

Tıbbi atıkları tıbbi atık geçici depolarından/konteynerlerinden alarak tıbbi atık işleme tesisine taşımak belediyelerin yükümlülüklerindendir.


Enfeksiyon zinciri, mikroorganizmanın enfeksiyon oluşturabilmesi için geçmesi gereken aşamalar olup bu aşamalar şunlardır:
1. Enfeksiyon etkeni
2. Enfeksiyon kaynağı
3. Çıkış kapısı
4. Bulaşma yolu
5. Giriş kapısı
6. Uygun kişi (konakçı)


Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.


Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harflerle yazılmış “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve tıbbi atık torbalarına konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılamaz, açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz.


Günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları istedikleri takdirde tıbbi atık geçici deposu tesis edebilirler.

Tıbbi atık geçici deponun temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılır. Depoda ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunmaz.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre sterilizasyon Verilerin en az beş yıl süre ile muhafaza edilmesi ve talep edildiğinde Bakanlığın incelemesine açık tutulması zorunludur.


TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ
1. Üniversite hastaneleri ve klinikleri
2. Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
3. Doğum hastaneleri ve klinikleri
4. Askeri hastaneler ve klinikleri
5. Toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak sağlık kuruluşları
6. Diğer sağlık merkezleri, tıp merkezleri
7. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren merkezler
8. Diyaliz merkezleri
9. Morglar ve otopsi merkezleri
10. Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar
11. Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri
12. Mikrobiyoloji laboratuvarları
13. Tıbbi araştırma merkezleri
14. Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri
15. Acil yardım ve ilk yardım merkezleri
16. Ambulans hizmetleri
17. Rehabilitasyon merkezleri
18. Fizik tedavi merkezleri
19. Sağlık hizmeti verilen diğer sağlık kuruluşları (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri)
20. Bakımevleri ve huzurevleri
21. Hayvan hastaneleri
22. Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
23. Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri
24. Veteriner poliklinikleri ve muayenehaneleri
25. Hayvanat bahçeleri
26. Akupunktur merkezleri
27. Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri
28. Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri
29. Eczaneler 30. Bu listede yer almayan ancak faaliyetleri sonucu tıbbi atık oluşumuna neden olan kişi, kurum ve kuruluşlar

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği
SEÇME SINAVI

18 mayıs 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?

    Sarımsak Tansiyonu Düşürür Mü ?  Sarımsağın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olmasıdı... Devamını Oku

KPSS
DERS DOKÜMANLARI
KATEGORİLER