logo

1.
Doğru Cevap: "D" Yağmur , Ata , Ezgi
Soru Açıklaması
2.


[ Bb x bb ]Genotipi verilen çaprazlamayla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Üç farklı genotipte döl oluşur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki çizelgede düzgün ve buruşuk tohumlu bezelyelerle ilgili genotipler verilmiştir.

1. Aa x AA 2 . Aa x Aa
3. AA x aa 4. Aa x aa


Çizelgedeki çaprazlamaların hangilerinde baskın fenotipte bezelyelerin oluşma olasılığı
%100’dür? (Düzgün taneli Tohum: A)
A) Yalnız 1 B) 1 ve 2
C) 1 ve 3 D) 2 ve 4
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır.
FenotipGenotip
 BB
Bb
Yeşil renkli tohum

Sarı tohum rengi B, yeşil tohum rengi b harfiyle gösterildiğine göre; ★, ▲ ve ■ simgeleri yerine
hangi seçenektekiler gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" ★ Sarı renkli tohum ,▲ Sarı renkli tohum , ■ bb
Soru Açıklaması
5.
Arı siyah saçlı anne ile arı sarı saçlı babanın, genotiplerinin gösterimi hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? (Siyah saç geni, san saç genine baskındır.)

Doğru Cevap: "C" Anne AA, Baba aa
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
8.
Melez (heterozigot) düzgün taneli bezelye ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
(B: Düzgün taneli bezelye, b: Buruşuk taneli bezelye)
Doğru Cevap: "C" Fenotipi arı düzgün taneli bezelyeden farklıdır.
Soru Açıklaması
9.
Bezelyelerde mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelyeye baskındır. Bahçeden elde edilen bezelyelerin 200 tanesi mor çiçekli, 200 tanesi de beyaz çiçekli olduğuna göre ekilen bezelyelerin genotipi hangi seçenekteki gibi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Dd x dd
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
logo

11.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
12.
I. Bb x Bb
II. BB x bb
III. BB x Bb
IV. Bb x bb


Yukarıdaki çaprazlamaların hangilerinde, 2 çeşit fenotipte bireyler oluşur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.